Agenda za EBEC Nis 2022 takmičenje

25.2.2022

15:30 – Svečano otvaranje

16:00 – Prezentacija – A1

16:30 – Prezentacija – Siemens

17:00 – Prezentacija – Tigar Tyres

17:30 – Prezentacija – IMI

18:00 – Prezentacija – Leoni

18:30 – Prezentacija – Johnson electric

19:00 – Objašnjenje zadatka

19:30 – Početak rada na zadacima(preliminarni deo)

21:30 – Prezentovanje radova ID-a i CS-a

22:30 – Ocenjivanje od strane sudija

23:30 – Zatvaranje

26.2.2022

12:00 – Otvaranje

12:30 – Objašnjenje zadatka

13:00 – Početak rada na zadatku

15:00 – Pitanja za Topic-a

17:00 – Pitanja za Topic-a

19:00 – Pitanja za Topic-a

21:00 – Pitanja za Topic-a

27.2.2022

10:00 – Pitanja za Topic-a

13:00 – Završetak rada na zadacima

13:10 – Prezentovanje radova ID-a i CS-a 

15:30 – Ocenjivanje sudija

16:30 – Svečano zatvaranje